KN Paradise hội tụ không thiếu thốn những loại hình dòng sản phẩm bất động cây sản vượt trội từ Biệt thự biển, Biệt thự golf, Nhà phố nghỉ dưỡng, Nhà phố buôn bán, cho đến những Căn hộ cao cấp. Trong đó, mô hình căn nhà đc kiến thiết theo khá nhiều phong thái không giống nhau như ngôi nhà golf, biệt thự biển, khu làng biệt thự Nhật Bản… mang đến những khoảng không gian sống thượng lưu xứng tầm.Các khu nhà phố buôn bán thì nhân tố công năng lại đc tập trung phát triển, tìm hiểu sự tiện lợi, tiện lợi giao thương. Tại KN Paradise, các Khu phức hợp căn hộ không chỉ là cung cấp về tiện lợi văn minh, mà gia chủ sẽ hài lòng với những hướng nhìn tuyệt vời như trực diện sân golf & thu trọn khoảng không cảnh vườn thượng uyển.KN Paradise xứng đáng là nơi an cư lạc nghiệp, nơi kiến thiết các giá trị sống vững bền, nơi cộng hưởng giá trị chi tiêu & sinh lời bền vững. https://profile.hatena.ne.jp/knparadise/ https://catchthemes.com/support-forum/users/knparadiseland/ https://gfycat.com/@knparadiseland https://soundcloud.com/knparadiseland https://bookme.name/knparadisez https://twitter.com/KhiBiMinh1 https://gifyu.com/knparadise https://os.mbed.com/users/knparadiseland/ https://linktr.ee/knparadise https://www.behance.net/knparadise2


トップ   編集 凍結 差分 バックアップ 添付 複製 名前変更 リロード   新規 一覧 検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS
Last-modified: 2021-10-13 (水) 14:00:30